Gratis forsendelse fra 499 kr 30 dages returret Nem betaling med Klarna
0

Sidst opdateret: 13. februar 2022

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Hvorfor og for hvem?

Hos Tinybuddy AB svensk org.nr (5591597017) ("Tinybuddy","vi", "os", "os","vores") værner vi om privatlivets fred. Det betyder, at vi respekterer og beskytter dit privatliv og din ret til kontrol og gennemsigtighed, når vi behandler dine personlige oplysninger.

Denne privatlivspolitik("Politikken") gælder for de behandlingsaktiviteter, som Tinybuddy er den dataansvarlige for. Politikken beskriver i generelle vendinger formål til hvilke vi har brug for dine personoplysninger, det retsgrundlag, som vi baserer os på, og de foranstaltninger, som vi træffer for at beskytte personoplysningerne. Vi giver også oplysninger om, hvordan du kan udøve de rettigheder, du har i forbindelse med vores behandling af dine personlige oplysninger.

Politikken beskriver vores behandling af personoplysninger, når du kommunikerer med os, køber vores produkter eller besøger vores websted www.tinybuddy.dk (tilsammen"funktioner").

Denne politik er rettet mod:

 • Potentielle kunder
 • Kunder
 • Besøgende på vores websted

Definitioner

"Behandling"af personoplysninger betyder alt, hvad der kan gøres med personoplysninger, f.eks. lagring, ændring, læsning, overførsel osv.

"Gældende lovgivning" betyder den lovgivning, der gælder for behandlingen af personoplysninger, herunder den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), supplerende national lovgivning samt praksis, vejledning og anbefalinger udstedt af en national eller europæisk tilsynsmyndighed.

"Personoplysninger" er alle oplysninger, der kan knyttes til en identificerbar, levende person.

"Dataansvarlig" er den virksomhed/organisation, der bestemmer, til hvilke formål og på hvilken måde Personoplysningerne behandles, og som derfor også er ansvarlig for at sikre, at Personoplysningerne behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

"Databehandler" er den virksomhed/organisation, der behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige og derfor kun må behandle personoplysningerne i overensstemmelse med den dataansvarliges instrukser og gældende lovgivning.

"Registreret": den levende, fysiske person, hvis personoplysninger behandles.

Tinybuddy's databeskyttelsesansvar

Oplysningerne i denne politik dækker den behandling af personoplysninger, som Tinybuddy er den dataansvarlige for, dvs. den behandling, hvor vi bestemmer formålet (hvorfor en behandling foretages) og midlerne (på hvilken måde, hvilke personoplysninger, hvor længe osv.). Politikken beskriver ikke, hvordan vi behandler personoplysninger i vores rolle som databehandler - dvs. når vi behandler personoplysninger på vegne af vores kunder.

Vi tilbyder en onlinebutik til privatpersoner og virksomheder. Vi har derfor brug for at behandle dine personoplysninger for at kunne levere de varer, du har bestilt.

Tinybuddy's behandling af personlige oplysninger

Vi har et ansvar for at beskrive og vise, hvordan vi opfylder de krav, der stilles til os, når vi behandler dine personoplysninger. Dette afsnit har til formål at give dig en forståelse af de typer af personoplysninger, som vi behandler om dig, og til hvilke formål.

Hvor længe opbevarer vi dine personlige oplysninger?

Vi opbevarer dine personlige oplysninger så længe, som det er nødvendigt til det formål, som de blev indsamlet til. Afhængigt af det retsgrundlag, som vi baserer behandlingen på, kan dette a) følge af en kontrakt, b) afhænge af et gyldigt samtykke, c) fremgå af lovgivning eller d) følge af en intern vurdering baseret på en afvejning af interesser.

Vi opbevarer aldrig dine personoplysninger i længere tid end nødvendigt og sletter regelmæssigt personoplysninger. Tinybuddy træffer også rimelige foranstaltninger til at holde de personoplysninger, som Tinybuddy behandler, ajour og slette forældede og på anden måde unøjagtige eller overflødige personoplysninger.

Behandlinger

Hovedformålet med den behandling af personoplysninger, som vi udfører, er at levere, udføre og forbedre vores tjenester til dig. Der er flere grunde til, at vi kan have brug for at indsamle, behandle og opbevare dine data.

Vi behandler primært følgende personoplysninger:

 • Kontakt- og identifikationsoplysninger for at bekræfte din identitet, verificere dine oplysninger og kommunikere med dig
 • Oplysninger om din brug af tjenesten eller produktet med henblik på at forbedre din kundeoplevelse
 • Forbrugsmønstre med henblik på at give dig specifikke tilbud
 • Betalingsoplysninger for at tilbyde f.eks. automatisk betaling og andre betalingsmetoder

Hvordan får vi adgang til dine personlige oplysninger?

Vi indsamler dine personlige oplysninger på en række forskellige måder. Vi har primært adgang til dine personlige oplysninger:

 • Ved at du selv har givet os dine personlige oplysninger
 • Gennem tredjeparts analyseteknologi, f.eks. cookies
 • Gennem oplysninger, der er skabt på grundlag af analysen af data

Retsgrundlag

For at vi kan behandle dine personlige oplysninger, skal vi have et retsgrundlag for den pågældende behandling. I vores aktiviteter behandler vi dine personoplysninger hovedsageligt af følgende årsager:

Kontrakter - Behandlingen er nødvendig for at vi kan opfylde forpligtelser i henhold til en aftale/kontrakt mellem os eller for at kunne forberede indgåelsen af en kontrakt med den registrerede.

Afvejning af interesser - Tinybuddy kan behandle personoplysninger, hvis vi mener, at der er en legitim interesse, der vejer tungere end beskyttelsen af den registreredes privatliv, og hvis behandlingen er nødvendig til det pågældende formål, f.eks. i forbindelse med direkte markedsføring.

Juridisk forpligtelse - Vi er forpligtet af gældende love og regler til at behandle personoplysninger som følge af vores aktiviteter.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om det eller de retsgrundlag, som vi behandler dine personoplysninger på, har du altid ret til at anmode om et registerudtræk. Læs mere under "Hvordan du gør brug af dine rettigheder" nedenfor.

Dine rettigheder

Du er den som bestemmer over dine personlige oplysninger. Vi bestræber os altid på at sikre, at du kan udøve dine rettigheder så effektivt og problemfrit som muligt.

Adgang - Du har altid ret til at få oplysninger om de behandlinger af personoplysninger, der vedrører dig, i et såkaldt registerudtræk. Af registerudtrækket fremgår bl.a., hvilke af dine personoplysninger vi har gemt og til hvilke formål og på hvilket retsgrundlag. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi har kunnet sikre os, at det faktisk er dig, der beder om oplysningerne.

Rettelse - Hvis du opdager, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er forkerte, bedes du kontakte os, så retter vi dem!

Sletning - Vil du have os til at glemme dig helt? Du har ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige til det formål, som de blev indsamlet til. Hvis vi er forpligtet til at opbevare dine oplysninger i henhold til loven eller en kontrakt, som vi har indgået med dig, sikrer vi, at de kun behandles til det specifikke formål, der er fastsat i loven eller kontrakten. Vi vil derefter sikre, at oplysningerne slettes så hurtigt som muligt.

Indsigelse - Er du uenig med os i, at vores interesse i at behandle dine personoplysninger vejer tungere end din interesse i beskyttelse af dit privatliv? Bare rolig - hvis det er tilfældet, vil vi gennemgå vores interesseafvejning og sikre os, at den stadig holder. Vi vil naturligvis tage din indsigelse i betragtning, når vi revurderer, om vi stadig kan retfærdiggøre vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du gør indsigelse mod direkte markedsføring, fjerner vi straks dine personoplysninger uden at tage vores vurdering op til fornyet overvejelse.

Begrænsning - Du kan også bede os om at begrænse vores behandling af dine data:

 • Mens vi behandler en anmodning fra dig om en af dine andre rettigheder.
 • Hvis du i stedet for at anmode om sletning ønsker, at vi angiver, at oplysningerne ikke vil blive behandlet til et bestemt formål. Hvis du f.eks. ikke ønsker, at vi skal sende dig reklamer i fremtiden, behøver vi stadig at gemme dit navn for at vide, at vi ikke skal kontakte dig.
 • I tilfælde, hvor vi ikke længere har brug for oplysningerne til det formål, som de blev indsamlet til, forudsat at du ikke har en interesse i, at vi beholder oplysningerne for at forfølge et retskrav.

Dataportabilitet - Vi kan give dig de data, som du har givet os, eller som vi har modtaget fra dig i forbindelse med indgåelse af en kontrakt med dig. Du vil modtage dine data i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du kan tage med dig til en anden dataansvarlig.

Tilbagekaldelse af samtykke - Hvis du har givet samtykke til en eller flere specifikke behandlinger af dine personoplysninger, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid og dermed bede os om at ophøre med behandlingen øjeblikkeligt. Bemærk venligst, at du kun kan tilbagekalde dit samtykke til fremtidig behandling af personoplysninger og ikke til behandling, der allerede har fundet sted.

Hvordan du gør brug af dine rettigheder

Kontakt os på kundtjanst@tinybuddy.se, og vi vil hjælpe dig.

Overførsel af personoplysninger

For at kunne drive vores forretning kan vi være nødt til at bruge tjenester fra andre, der behandler personoplysninger på vores vegne, kendt som databehandlere.

I tilfælde, hvor vores databehandlere overfører personoplysninger til et land uden for EU/EØS, har vi sikret, at behandlingen er lovlig i henhold til gældende lovgivning ved at opfylde et af følgende krav:

 • der foreligger en afgørelse fra Europa-Kommissionen om, at landet sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau;
 • anvendelsen af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførsler til tredjelande; eller
 • andre passende sikkerhedsforanstaltninger, der er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Vi har indgået aftaler om behandling af personoplysninger med alle vores databehandlere. Databehandleraftalen regulerer, hvordan databehandleren må behandle personoplysningerne og de sikkerhedsforanstaltninger, der kræves for behandlingen af personoplysningerne.

Vi kan også være nødt til at videregive dine personlige oplysninger til visse udpegede myndigheder for at overholde juridiske forpligtelser eller offentlige ordrer.

Vores databehandlere

Tinybuddy sælger ikke dine personlige oplysninger til nogen, og vi deler naturligvis ikke dine personlige oplysninger med hvem som helst. I nogle tilfælde kan vi dog dele dine personlige oplysninger med udvalgte tredjeparter. Hvis dette sker, vil vi sikre, at overførslen sker på en sikker måde, der bevarer dit privatliv. Nedenfor er kategorier af modtagere, som vi kan dele dine oplysninger med.

 • Reklamebureauer og leverandører af trykning og reklame.
 • IT-leverandører til f.eks. forretningssystemer og sagsstyring. For at kunne udføre vores opgaver og tjenester gemmer vi dine data i vores forretningssystemer (et system, der administrerer vores kunder og kontakter).
 • Statistikker for at bidrage til branchestatistikker og forbedre kundeoplevelsen.

Sikkerhed

Tinybuddy har indført tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger behandles sikkert, og at de er beskyttet mod tab, misbrug og uautoriseret eller ulovlig adgang.

Vores sikkerhedsforanstaltninger

Organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er foranstaltninger, der gennemføres i arbejdspraksis og procedurer i organisationen. Vores organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er:

 • Styring af login og adgangskode
 • Politik for informationssikkerhed
 • Fysisk sikkerhed (lokaler osv.)

Tekniske sikkerhedsforanstaltninger er foranstaltninger, der gennemføres ved hjælp af tekniske løsninger. Vores tekniske sikkerhedsforanstaltninger er:

 • Kryptering
 • Adgangsliste
 • Adgangslog
 • Sikkert netværk
 • Firewall
 • Sikkerhedskopiering
 • Regelmæssig kontrol af sikkerhedsniveau
 • Totrinsverificering

Cookies

Tinybuddy bruger cookies og lignende sporingsteknologier til bl.a. at analysere, hvordan funktioner bruges, så vi kan give dig den bedste brugeroplevelse. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan vi bruger cookies, i vores Cookiepolitik (www.tinybuddy.se/pages/cookies).

Hvis vi ikke holder vores løfter

Hvis du mener, at vi behandler dine personoplysninger forkert, selv efter at du har gjort os opmærksom på det, har du altid ret til at indgive din klage til den svenske databeskyttelsesmyndighed IMY (Integritetsskyddsmyndigheten).

Du kan finde flere oplysninger om vores forpligtelser og dine rettigheder på den svenske databeskyttelsesmyndigheds websted(https://www.imy.se/). Du kan også kontakte myndigheden på imy@imy.se.

Ændringer af denne politik

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i denne politik. Hvis ændringen påvirker vores forpligtelser eller dine rettigheder, giver vi dig besked om ændringerne på forhånd, så du har mulighed for at gennemgå den opdaterede politik.

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, eller hvis du har andre spørgsmål om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger:

kundtjanst@tinybuddy.se

Vi såg att du är från DK

Besøg det lokale websted for dit land.